Gebruiksvoorwaarden cadeaubon PIKKUP

- De bon is geldig voor chauffeursdiensten voor een duur van 4 uur op een gewone werkdag (maandag t.e.m. zaterdag) of voor een duur van 2 uur op zondagen en wettelijke feestdagen.
- De bon dient volledig te worden opgebruikt op één enkele kalenderdag. Een eventueel saldo (niet opgebruikte uren) op het einde van een kalenderdag kan onder geen beding worden overgedragen naar een andere dag of een andere bon en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van terugbetaling.
- De bon blijft geldig gedurende 1 jaar na datum van uitgifte.
- De bon kan niet worden geruild tegen geld of speciën
- De bon is persoonlijk en niet overdraagbaar
- De chauffeursdiensten kunnen niet worden geleverd buiten de Benelux
- De chauffeursdiensten kunnen enkel worden uitgevoerd met de wagen van de begunstigde van de bon. De begunstigde van de bon is ervoor verantwoordelijk dat voertuig voldoet aan alle wettelijke en technische vereisten (verzekering, technische keuring, aanwezigheid boorddocumenten, …). Indien het betrokken voertuig verzekerd is voor een bedrag dat 30.000 € overschrijdt, dient de wagen full omnium te zijn verzekerd.
- Indien begunstigde van de bon gedurende meer dan 4 uur (of 2 uur in geval van zondag of wettelijke feestdag) gebruik maakt van de chauffeursdiensten, zal het deel dat de 4 uren ( 2 uren in geval van zondag of wettelijke feestdag) overschrijdt worden gefactureerd aan 25 Euro (50 Euro in geval van zondag of wettelijke feestdag) per uur (excl. BTW). Elk begonnen uur zal worden beschouwd als een volledig uur.
- De begunstigde dient de chauffeursdiensten minstens 24 uren op voorhand aan te vragen.